Logo Klubu NowofundlandaZwiązek Kynologiczny w Polsce
Klub Nowofundlanda i Landseera
Logo Klubu Nowofundlanda
HodowleReproduktorySuki hodowlaneMiotyWystawyChów i hodowla
UMOWA KRYCIA

Umowa kupna-sprzedaży psa

Badanie HD i ED
Przy kwalifikacji nowofundlandów do hodowli, obowiązkowe są badania w kierunku dysplazji biodrowej. Kwalifikacje hodowlane uzyskują psy/suki z wynikiem: HD A, B i C.
Natomiast zalecane jest, choć jeszcze nie bezwzględnie wymagane, badanie w kierunku dysplazji łokciowej. Prosimy o korzystanie z zamieszczonego druku świadectwa badania psa w kierunku dysplazji, a świadectwo badania z wynikiem (oryginał), poświadczonym przez uprawnionego lekarza weterynarii, należy przesłać na adres Sekretarza Klubu:
Barbara Taras, ul.Sucharskiego 49, 43-211 Piasek, e-mail: salomea8@wp.pl

LISTA lekarzy weterynarii, uprawnionych do wpisów w rodowody HD i ED.

Więcej na temat dysplazji znajdą Państwo na podstronie "Chów i hodowla" w dziale "Weterynaria".

Badanie CYSTYNURII
Badanie w kierunku cystynurii psów/suk hodowlanych jest w Klubie obowiązkowe od dnia 1.01.2009 roku. Cystynuria jest groźną, o podłożu genetycznym chorobą , zagrażającą życiu psa.
Prosimy o korzystanie z zamieszczonego druku świadectwa badania psa w kierunku cystynurii. Druk ten nie jest potrzebny jeśli pies/suka badana będzie w Klinice Weterynaryjnej dr Grzegorza Wąsiatycza w Poznaniu. Kopię wyniku badania prosimy przesłać na adres Sekretarza Klubu.
Więcej na temat cystynurii znajdą Państwo na podstronie "Chów i hodowla" w dziale "Weterynaria".

LABORATORIUM WETERYNARYJNE VETLAB
www.vetlab.pl
Laboratorium Weterynaryjne VETLAB Wrocław, Warszawa, oferuje szeroki zakres badań dla małych zwierząt. Materiał do badań może być przysyłany z całej Polski, również w kierunku cystynurii.
Kontakt:
Wrocław:
tel. 71 722 35 25, e-mail: info@vetlab.pl
Warszawa:
tel. 22 841 43 18, e-mail: warszawa@vetlab.pl
Właściciele badanych psów na pobranie krwi muszą zabrać ze sobą rodowód psa, sprawdzić czy nr tatuażu jest czytelny, jesli nie, to pies musi być zaczipowany, oraz druk świadectwa badania w kierunku cystynurii. Jest on do pobrania na tej stronie, proszę kliknąć na "Badanie CYSTYNURII"

LABORATORIUM WETERYNARYJNE w BAD KISSINGEN
www.laboklin.pl
Przedstawicielstwo w Warszawie. Lekarze weterynarii spoza Warszawy, przed pobraniem próbki (krew) od psa, proszeni są o kontakt z Przedstawicielem Laboklinu w Polsce, nr tel 801 100 101. Koszt kuriera wynosi 25 PLN.

Właściciele badanych psów na pobranie krwi muszą zabrać ze sobą rodowód psa, sprawdzić czy nr tatuażu jest czytelny, jesli nie, to pies musi być zaczipowany, oraz druk świadectwa badania w kierunku cystynurii. Jest on do pobrania na tej stronie, proszę kliknąć na "Badanie CYSTYNURII"
KLINIKA WETERYNARYJNA DR GRZEGORZA WĄSIATYCZA. POZNAŃ
www.klinwet.pl/go.php INFO
W sprawie badania w Bad Kissingen cystynurii, należy kontaktować się z lek.wet. Piotrem Orłowskim tel. 61 823 09 97 lub z Panią mgr Marią Waroczyk, tel. 61 826 71 86.

Badanie SERCA.

Badanie BRĄZOWEGO KOLORU i ROZJAŚNIENIA PODSTAWOWEGO KOLORU

LABORATORIUM WETERYNARYJNE VETLAB, Wrocław, Warszawa.
www.vetlab.pl
Za pośrednictwem Laboratorium Weterynaryjnego VETLAB, można przeprowadzić testy DNA pozawalające na ustalenie czy fenotypowo czarny nowofundland, jest genotypowo czarny, czy też niesie brązowy i/lub szary a u brązowego, piaskowy kolor. Badania wykonywane są w laboratorium BIOFOCUS w Niemczech.
Lekarze weterynarii przed pobraniem próbki (krew) od psa, proszeni są o kontakt z Laboratorium VETLAB, nr tel we Wrocławiu 71 722 35 25, w Warszawie 22 841 43 18.
Właściciele badanych psów na pobranie krwi muszą zabrać ze sobą rodowód psa, sprawdzić czy nr tatuażu jest czytelny, jeśli nie, to pies musi być zaczipowany, oraz druk świadectwa badania w kierunku kolorów. Jest on do pobrania na tej stronie, proszę kliknąć na "Badanie brązowego i rozjaśnienia podstawowego koloru".

KLINIKA WETERYNARYJNA DR GRZEGORZA WĄSIATYCZA. POZNAŃ
www.klinwet.pl/go.php
Klinika dr Grzegorza Wąsiatycza w Poznaniu, umożliwia polskim hodowcom, genetyczne badania w kierunku szarego koloru. W sprawie badania szarego koloru należy kontaktować się z lek.wet. Piotrem Orłowskim (tel. 061 823 09 97) lub z Panią mgr Marią Waroczyk (tel. 061 826 71 86). Próbki do badań będą przesyłane do Molekularnego Centrum Diagnostycznego w Getyndze. Molekuralne Centrum Diagnostyczne w Getyndze (Niemcy), przeprowadza testy DNA, pozwalające ustalić częściowy genotyp dotyczący umaszczenia nowofundlanda. W Centrum, można ustalić czy fenotypowo czarny nowofundland, jest genotypowo czarny, czy też niesie (d) szary kolor. Można również ustalić czy brązowy nowofundland niesie ten sam gen (d) co czarny, a który jest odpowiedzialny za rozjaśnienie koloru w przypadku brązowego do maści piaskowej, a czarnego do szarej.

Badanie BRĄZOWEGO KOLORU, ROZJASNIENIA KOLORU PODSTAWOWEGO ORAZ ŁACIATOSCI.
http://healthgene.com

MOLEKULARNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-BADAWCZE w TORONTO (Kanada), przeprowadza testy DNA, pozwalające ustalić częściowy genotyp dotyczący umaszczenia nowofundlanda. W Centrum, można ustalić czy fenotypowo czarny nowofundland, jest genotypowo czarny, czy też niesie brązowy i/lub szary a u brązowego, piaskowy kolor. Można również przeprowadzić badania czy jednomaścisty nowofundland niesie łaciatość.


strona główna
informacje
regulaminy
linki
druki
WSTĄP DO KLUBU
© copyright ZKwP - Klub Nowofundlanda