Logo Klubu NowofundlandaZwiązek Kynologiczny w Polsce - Klub NowofundlandaLogo Klubu Nowofundlanda
Hodowla nf w PolsceHodowla nf na ŚwieciePielęgnacjaPochodzenie nfRozródWeterynariaDoskonalenie rasy

Hodowla Nowofundlandów w Polsce

Pierwsze informacje o nowofundlandach w polskim piśmiennictwie pojawiły się w XIX wieku. Być może pojedyncze egzemplarze sprowadzane były do kraju jeszcze za czasów rozbiorów, natomiast na pewno nowofundlandy występowały w Polsce w okresie międzywojennym (Śląsk, Wielkopolska, Warszawa), a część z nich przetrwała do czasów powojennych. W końcu lat pięćdziesiątych XX wieku, dwaj panowie z podwarszawskich miejscowości, mniej więcej w tym samym czasie sprowadzili z NRD dwie rodowodowe suki. Pan Edmund Drzymulski mieszkający w Podkowie Leśnej sukę ASTRID v Juring, a pan Józef Hołyński z Komorowa sukę CAROLA v Falkenhorst. Astrid kryta psem NEGRO KW. T-I-161/62 , pochodzącym ze skojarzenia pełnego rodzeństwa - BRUTUSA i KORY, dzieci CZORTA i SABY nieznanego pochodzenia, dała początek racjonalnej hodowli nowofundlandów w Polsce!!! Hodowla pana Drzymulskiego nosiła nazwę Świerkowa Polana.
CAROLA kryta psem BAMBI Świerkowa Polana (NEGRO-Astrid v Juring), KW-I-160-I/62, dała pierwszy miot w hodowli Podkowa, pana Hołyńskiego. Był to pierwszy miot nowofundlandów wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR). Te dwie hodowle stworzyły podwaliny dla rozwoju hodowli polskich nowofundlandów! Czort i Saba to dalecy przodkowie pierwszego polskiego interchampiona GRAFA z Niedźwiedziej Gawry, ur. w 1977 roku.
Ze względu na archiwalne już sprawy dotyczące początków hodowli, podaję osiągnięcia jakie uzyskiwały niektóre psy z lat 60-tych ubiegłego stulecia.: 3 x CWC, DIPOL Świerkowa Polana (NEGRO-ASTRID v Juring), 3 x CWC, BRITTA Świerkowa Polana (DIPOL Świerkowa Polana- ASTRID v Juring). KOSMOS SZATAN Podkowa (BAMBI Świerkowa Polana- CAROLA v Falkenhorst), ur. 4.04.1962 uzyskał w roku 1965 CACIB. KARS ALI i KING BARI Podkowa, bracia KOSMOSA uzyskiwali wnioski CWC i Zwycięzców. W hodowli Podkowa wszystkie mioty zaczynały się na literę "K", co utrudnia rozeznanie z jakiego roku i po jakich rodzicach pochodzi określony pies.
W latach 60-tych najczęściej kryjące psy to KING BARI i KOSMOS SZATAN Podkowa oraz jego synowie : KUBA RALF Różany Stok, od suki BRITTA Świerkowa Polana i ARAMIS ze Zamku Lesna, którego matką była czeska suka, BESSIE ze Stratova Dvora.


KRIM Podkowa (KUBA RALF Różany Stok - KAMA Podkowa), ur. 1.05.1969 r., na zdjęciu 8 letni.

Inne istniejące w tym czasie hodowle to m.in.: Różany Stok, Osiedle Młodych, Diesel, Mefisto, Z Cichego Boru. Ze względu na nieliczne pogłowie, ogromne trudności z wyjazdami zagranicę w czasach "radosnego" socrealizmu, prowadzone kojarzenia musiały się odbywać w bardzo bliskim pokrewieństwie. Sytuację tę przełamał pan Stanisław Falkowski z Sopotu, właściciel suki PRIMA Podkowa (KOSMOS SZATAN Podkowa-KOBRA Podkowa), pochodzącej ze skojarzenia pełnego rodzeństwa. Prima kryta była trzykrotnie w NRD, za każdym razem innym psem. Pierwszy miot u pana Falkowskiego przyszedł na świat 5.06.1967 roku, z krycia PRIMY psem CARUSO v.d. Rosselane, dając tym samym początek hodowli o przydomku Czarna Muszla. Pochodząca z tego miotu CARA BRYZA Czarna Muszla uzyskała krajowy championat o nr 789. Jest to pierwsza adnotacja w PKR dotycząca uzyskania tytułu championa przez polskiego nowofundlanda. W roku 1968 Czarna Muszla od PRIMY po ATZE v. Jabokstein, dochowała się wspaniałego psa DUKATA Czarna Muszla, późniejszego championa, ZW Polski, 2 x CACIB, Zwycięzcę Świata Budapeszt 1971. Taka adnotacja widnieje w PKR. Kolejny miot PRIMY to szczenięta ur. 23.09.1969 r. po ALI v. Geraldinerhof. Pochodząca z tego miotu suka ETA Czarna Muszla zapoczątkuje hodowlę Złoty Jar pani Marceli Bartyś. ALI Złoty Jar sprzedany zostaje do Szwecji, gdzie uzyskuje najwyższe tytuły wystawowe, wchodzi również do szwedzkiej hodowli.
CH CARA BRYZA Czarna Muszla, własność państwa Wandy i Alojzego Jóźwiaków z Gdańska, zostaje założycielką hodowli Z Rybackiej Przystani. Z hodowli tej pochodził ZW CWC IKAR z Rybackiej Przystani (IRID z Dobrego Domu - CH. CARA BRYZA Czarna Muszla) oraz ZW CWC KOK i ZW CWC KLIWIA z Rybackiej Przystani (KRIM Podkowa- CH.CARA BRYZA Czarna Muszla).
Mniej więcej w tym samym czasie powstaje w Warszawie hodowla pana Stanisława Szabłowskiego Z Dobrego Domu. Pan Szabłowski właściciel psa KARS ALI Podkowa, w roku 1968 sprowadza z NRD sukę GIRL v.d. Hudson Bay, córkę szwajcarskiego psa TASSO v.d. Juliana, SHSB 136664. Do Dobrego Domu przybywa też, tym razem z ZSRR pies OSIP BUŁAT (MORSJ KUŹMA-NUNNY v. Mar-Bjełła SF). Czołowi przedstawiciele Dobrego Domu to dzieci Osipa i Girl: CH. AŚĆKA, AJA, ZW IRID oraz córka Girl i KUBY RALFA Różany Stok, KARA z Dobrego Domu, babka przyszłego INT CH GRAFA z Niedźwiedziej Gawry.
W połowie lat siedemdziesiątych środek ciężkości hodowli nowofundlandów z Warszawy i Wybrzeża zaczyna przesuwać się na południe Polski, głównie na Górny i Dolny Śląsk. Do kraju przybywają kolejne importy z NRD (w tych czasach trudno było marzyć o importach z innych krajów), z których kilka weszło do hodowli. Na ówczesne pogłowie polskich nowofundlandów największy wpływ wywarły: ERO v. Eisenberger Mohren, DUX v.d. Baskerville, EURA i COLETTE v.d. Black Dogs, BLANKA v. St. Lorenz-Strom, oraz pełna siostra DUXA, ESTHER v.d. Baskerville. Inicjatorem hodowli na Śląsku był z pewnością pan Horst Koch z Zabrza, kontynuujący tradycje rodzinne w hodowli nowofundlandów, znakomity znawca i miłośnik rasy. Na początku lat 70-tych pan H. Koch sprowadza wspomniane wyżej: psa Ero, suki Colette i Eurę, w roku 1980 z Danii psa Stavnsholt CICERO, pięć lat później z NRD psa CARLO v. Moritzhof.
Za pośrednictwem pana Kocha w ręce śląskich hodowców trafiają też inne importy. Przez wiele lat, w czasach, kiedy każdy wyjazd z kraju związany był z różnorakimi trudnościami, hodowla polska korzystała z psów pana Kocha, bez których nie mogłaby dojść do znaczących nieraz sukcesów! Warto o tym wiedzieć. Hodowla państwa Teresy i Horsta Kochów Czarny Miś, czynna do dziś, powstała w roku 1976.


KLIWIA z Rybackiej Przystani (KRIM Podkowa - CH. CARA BRYZA Czarna Muszla) ur. 12.01.1972 r.

W latach 70-tych powstaje wiele hodowli, często jednak jedno lub dwurazowych, oprócz w/w Czarnego Misia, też trzy istniejące obecnie tj. Z Niedźwiedziej Gawry (obecnie nie ma w hodowli nowofundlandów), Randia i Wichrowe Łąki. I tak w roku 1972 do pani Ewy Urbanowicz z Wrocławia, właścicielki KRIMA Podkowa, przybywa jego córka KLIWIA z Rybackiej Przystani, która dwa lata później poszerzy hodowlę bernardynów Z Niedźwiedziej Gawry o drugą rasę.
Początek hodowli Randia, pani Wandy Zielińskiej z Kielc, da późniejsza championka, ZW Polski, 2 x CACIB, 2 x ResCACIB, ESTHER v.d. Baskerville.
W roku 1978 EGA z Niedźwiedziej Gawry (CH DUX v.d. Baskerville - BLANKA v.St. Lorenz-Strom) daje miot będący początkiem hodowli Wichrowe Łąki, którą prowadzę wspólnie z mężem do chwili obecnej.
Na przełomie lat 70/80-tych ubiegłego stulecia istnieją też hodowle: na Śląsku Z Cytrusowego Gaju pana Gerarda Pszowskiego, w Krakowie Kotik państwa Wojnarowskich, w Prudniku Piastowski Jurwitan pana Mieczysława Kuroczkina oraz inne o mniejszym już znaczeniu.
Na przełomie lat 70/80-tych ubiegłego stulecia istnieją też hodowle: na Śląsku Z Cytrusowego Gaju pana Gerarda Pszowskiego, w Krakowie Kotik państwa Wojnarowskich, w Prudniku Piastowski Jurwitan pana Mieczysława Kuroczkina oraz inne o mniejszym już znaczeniu.


CH.BARD z Niedźwiedziej Gawry (CH DUX v.d. Baskerville - KLIWIA z Rybackiej Przystani). Hodowla i własność Ewa Urbanowicz.

Efektem pracy ówczesnych hodowców było kilkanaście krajowych championatów, w tym jeden championat międzynarodowy. W tym czasie na ringach dominowały psy z Niedźwiedziej Gawry, z której pochodziło 5 championów: ZW Polski, CACIB BARD (CH. DUX v.d. Baskerville - ZW. KLIWIA z Rybackiej Przystani), rodzeństwo EMIR i EGA też po DUXIE i bracia GRAND i GRAF (CH. BARD z Niedźwiedziej Gawry - ORDA Smerek). GRAF, ZW Polski, Węgier, Czechosłowacji, 5 x CACIB, uzyskał jako pierwszy polski nowofundland, tytuł interchampiona! GRAF z Niedźwiedziej Gawry był dużym, masywnym psem, o sylwetce zbliżonej do kwadratu, z głową dla jednych sędziów w doskonałym amerykańskim typie, dla innych o zbyt głębokich, luźnych faflach, wzbudzał zawsze swoją obecnością na wystawach duże zainteresowanie wśród miłośników rasy, chyba większe zagranicą niż we własnym kraju.


CH EGA z Niedźwiedziej Gawry ( CH DUX v.d. Baskerville - BLANKA v Lorenz-Strom ), ur. 20.08.1976, hod. Ewa Urbanowicz, wł. Anna Nalazek

Drugim wybitnym egzemplarzem hodowli pani Ewy Urbanowicz, a zarazem najbardziej utytułowaną suczką w tym czasie, była 3 x ZW Polski, 1 x Węgier, 3 x CACIB, 2 x ResCACIB EGA z Niedźwiedziej Gawry.
Wichrowe Łąki dały cztery championaty, rodzeństwo : ZW Polski, BOB, CACIB, 2 x ResCACIB KING, ZW Polski, CACIB, ResCACIB KAJA, ResCACIB KAJUS (AGIS z Niedźwiedziej Gawry-CH. EGA z Niedźwiedziej Gawry) i z drugiego miotu EGI - ZW Polski, Węgier, CACIB LACH, po GRAFIE z Niedźwiedziej Gawry.
Dalsze uzyskane w tym czasie championaty to m.in. COLT z Cytrusowego Gaju (CH DUX v.d. Baskerville - AGA z Cytrusowego Gaju), w hodowli Randia ANDA po ERO i BORA po KRIMIE Podkowa, ZW Polski, CACIB BRENDA Czarny Miś i inne.
W drugiej połowie lat 70-tych giną tragicznie, w młodym jeszcze wieku, dwa czołowe reproduktory ERO i DUX. Kryjące wówczas psy to ich potomkowie: BARD, GRAF, GRAND i EMIR, wszystkie z Niedźwiedziej Gawry oraz COLT z Cytrusowego Gaju. W tej sytuacji Niedźwiedzia Gawra dwukrotnie kryje KLIWIĘ w Czechosłowacji, w roku 1978 ARAMISEM z Perstynu, a rok później GORDONEM v. Artushof. Z tego ostatniego związku KLIWIA daje bardzo dobrą sukę hodowlaną NELLY z Niedźwiedziej Gawry. Niestety, nie ma z tych skojarzeń reproduktora, tak potrzebnego, bo w połowie z obcym rodowodem. Z tych powodów import z Czechosłowacji w końcu roku 1979, blisko 10-letniego ARREGO od Trojske Skaly, dokonany przez Randię, wydawał się uzasadniony. ARRY był bardzo dużym, ramowym psem, o mocnym kośćcu, ale wąskim froncie, z nienajlepszą postawą kończyn przednich i tylnych.
Początek lat 80-tych to stan wojenny i związane z nim rygory uniemożliwiające jakiekolwiek wyjazdy zagranicę. To bardzo trudny okres w hodowli. Mała liczebność stada podstawowego (psy i suki hodowlane) doprowadziła do tego, że bardzo szybko nastąpił znaczny wzrost spokrewnienia między poszczególnymi osobnikami. Był to problem, z którym borykała się polska hodowla od początków swego istnienia. ARRY nieco poprawia tę sytuację. W hodowli Randia dwa mioty po ARRYM od ANDY Randia. Z pierwszego miotu w hodowli zaznaczą się dwie suki CYDA i CYGA oraz zbliżony w typie do swojego ojca, jasnooki COVAN. Z drugiego miotu ANDY i ARREGO urodziły się przyszłe dwie championki, potężna o ładnej głowie, ZW Polski, 2 x CACIB, 2 x ResCACIB DORYNA i jasnooka, słabsza od siostry, ZW Polski CACIB DASMINA.
W roku 1981 powstaje na Śląsku hodowla Z Syberki, pana Zbigniewa Dziobaka właściciela NELLY i COVANA Randia. NELLY w swoim pierwszym miocie po CH. COLT z Cytrusowego Gaju, daje wybitnego psa, tak pod względem wystawowym (4 x CACIB, 7 x ResCACIB) jak hodowlanym CH. OPALA z Syberki. W roku 1983 zaczynają kryć w/w OPAL państwa Hosiawów z Olkusza, KAJUS Wichrowe Łąki pana Marka Łuczyńskiego z Poznania oraz importowany z Danii ZW Polski, ZW Klubu, CACIB CH. Stavnsholt CICERO pana Kocha. CICERO z całkowicie obcym rodowodem dla polskiego pogłowia "pasuje" do każdej suki, toteż ma największą ilość kryć. Potomstwo jego jest dość zróżnicowane, co często jest następstwem nie krewniaczego doboru hodowlanego. CICERO przekazuje swoim dzieciom mocny kościec, duży wzrost, dobrze związane, proste grzbiety, bardzo dobre kątowanie kończyn, bezbłędny ruch. Zostaje ojcem czterech championów : psa ILMEN Randia i suk, ASKAR z Amanu, LUNA z Kapitańskiej Messy, MERCEDES Wichrowe Łąki. OPAL kryje suki, z którymi jest już w jakimś stopniu spokrewniony. Obecność obcego dziadka GORDONA w rodowodzie OPALA, pozwala jednak na dość bezpieczne kojarzenia. W wyniku kojarzeń prowadzonych w większym lub mniejszym pokrewieństwie, potomstwo OPALA cechuje dobry, zbliżony do ojca typ. A więc mocny kościec, dobre proporcje, piękne głowy, prosta, obfita szata włosowa. Oczywiście to nie sam chów wsobny decydował o dużej wartości potomstwa tego reproduktora, ale fakt, że tak suki, on sam jak i wspólni przodkowie, musieli mieć w swoich założeniach genetycznych, odpowiedni zestaw genów warunkujących ujawnienie się w/w pozytywnych cech. OPAL został ojcem 10 championów. W najgorszej sytuacji znalazł się 5-letni już KAJUS, gdyż kojarzony był z sukami o tych samych prawie rodowodach, co jego własny. Z małymi wyjątkami. Takim właśnie wyjątkiem był jego pierwszy i chyba najlepszy miot od suki KAJA z Niedźwiedziej Gawry, córki ARAMISA z Perstynu. Z tego skojarzenia urodziły się dwie suki ZW CWC, ALMA Kudłata Radochna i bardzo dobrze zapowiadająca się ZW CW ASTA , która ginie tragicznie w młodym wieku, nie pozostawiając po sobie potomstwa. KAJUS zostawił po sobie kilka niezłych osobników z których w hodowli zaznaczy się SEWILLA Chatka Elfów, wyhodowana przez państwa Leników z Krakowa, matka trzech championów. W roku 1982 powstaje hodowla Z Rodziny Baskervillów pana Sarackiego z Olkusza . Z drugiego miotu w tej hodowli wyrasta bardzo dobra suka CH, ZW PL, CACIB, BIRMA z Rodziny Baskervillów (CH OPAL z Syberki - AGATA Harem). Dobrymi psami są również jej bracia BACO i BEJ. Ze skojarzenia DORYNY i EMIRA w hodowli Randia rodzą się przyszłe cztery championy: ELAM, ESTHER II, EURA II i ELISSA Randia. Ta ostatnia kryta psem FART Randia (CH Stanvsholt CICERO - CH ANDA Randia) dała dwie championki BUSIĘ i BAJKĘ z Nadmorskiego Bulwaru. Kolejne dobre championy w tym czasie to dzieci CH OPALA z Syberki : od suki AJKA BAJKA Adis (CH EMIR z Niedźwiedziej Gawry - CYGA Randia) to 2 x ZW Klubu, ZW PL, CACIB, ResCACIB RAMZES, ZW PL, CACIB RITA i ROSA Pałucki Raj. CYGA Randia po zmianie właściciela po kryciu OPALEM daje trzy championy : MEFISTO; ZW PL, CACIB, MAHATMA i ZW PL, CACIB, MEGA Zatoka Hudsona.

W roku 1985 po blisko 6-letniej przerwie wznawiają "działalność" Wichrowe Łąki miotem po CICERO od SEWILLII Chatka Elfów (CH KAJUS Wichrowe Łąki - BRENDA Otaria). Z tego skojarzenia rodzi się przyszła ZW PL MŁ, BOB, ResCACIB, CH MERCEDES Wichrowe Łąki. Rok później SEWILLA kryta na Węgrzech H/CZ CH Baj'i DAN, daje ZW PL MŁ, CH NEARCO Wichrowe Łąki. W roku 1986 w hodowli Randia, po kryciu CH EURY II Randia, niemieckim psem ERO v Erdberhof, rodzi się suczka GALINDIA Randia, która w przyszłości kryta CICERO da przyszłą ZW Klubu, ZW PL, CACIB, CH ASKAR z Amanu. W latach 80-tych hodowla nowofundlandów po raz kolejny staje przed problemem chowu w zbyt bliskim pokrewieństwie. Jeden CICERO nie rozwiązuje już sprawy, tym bardziej, że część hodowców nie chce korzystać z tego reproduktora. Natomiast prowadzone są kojarzenia wsobne, niekiedy w coraz bardziej irracjonalny sposób! Musiało to spowodować tak obniżenie płodności suk, żywotności szczeniąt jak i ujawnianie się często niekorzystnych, cech recesywnych. O ile najmniej bolesną sprawą były sporadycznie występujące, pojedyncze sztuki w miocie o nietypowym brązowo-wilczastym, czy szaro-podpalanym umaszczeniu (szczenięta takie, choć bez szans wystawowych, zawsze znajdowały wielu nabywców), to znacznie bardziej przykry był fakt narodzin szczeniąt niezdolnych do życia, z rozwijającą się w trakcie wzrostu ślepotą czy obarczonych ciężką dysplazją biodrową. W niektórych liniach hodowlanych pojawiały się istotne braki w przedtrzonowcach (pomijam braki P1), przodozgryzy, tyłozgryzy, a nawet rozszczepy podniebienia. Ujawnianie się cech recesywnych, a niekorzystnych, powinno doprowadzić do eliminacji z hodowli, osobników w sposób znaczący te cechy przekazujących, lub choć do wystrzegania się powtarzania nieudanych skojarzeń. Z powyższych zagrożeń warto zdawać sobie sprawę przy podejmowaniu decyzji o doborze par hodowlanych.
W roku 1985 Pan Horst Koch sprowadza z NRD szczenię CARLO v. Moritzhof, który w przyszłości rozwiąże problem krycia wraz ze swoim o rok młodszym bratem DORIANEM v. Moritzhof, własność Pani Ewy Urbanowicz. Z następnego miotu tej samej hodowli przybywa do Polski ELIAS, który początkowo znajduje się u Pani Elżbiety Szczypa, po czym zostaje sprzedany do hodowli Randia. Najlepszym pokrojowo jest ZW,CWC CARLO, DORIAN i ELIAS po uzyskaniu kwalifikacji do hodowli, nie są pokazywane na wystawach.


Zw.Klubu Mł'89, Zw.Klubu'90'91, PLCH, Mollegardens DADDY'S BIG BOY ( DKCH, YANKEE PEDDLER of Pouch Cove - Mollegardens HONEY BABY BLUE ), wł. Aleksandra Dobrut.

W roku 1988 Pani Aleksandra Dobrut z Warszawy importuje z Danii psa Mollegardens DADDY'S BIG BOY"Bosman". To syn importowanego z USA, DKCH, YANKEE PEDDLER of Pouch Cove. To drugi import z Danii do Polski, ale pierwszy w Polsce pies w amerykańskim typie i takim pochodzeniu. Hodowla Pouch Cove wł. Peggy i Dawid Helming, czołowa w USA, odegrała i w dalszym ciągu odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu się współczesnego typu nowofundlanda w Europie i na świecie. BIG BOY był dużym, proporcjonalnym psem o bardzo mocnym kośćcu i typową "amerykańską" głową. Uzyskał tytuły ZW Klubu, CACIB, 2 x ResCACIB, PL CH. Mimo krótkiego życia, odegrał istotną rolę w rozwoju hodowli i w zmianie typu, nowofundlanda w Polsce.
W roku 1987 powstaje mało znacząca hodowla z Amanu, jednak suka ASKAR z Amanu staje się założycielką, doskonałej polskiej hodowli z Kąpieliska Marzeny wł. Państwa Barbary i Waldemara Wiechów. ASKAR z Amanu początkowo jest własnością Pani Wandy Zielińskiej, i po kryciu CARLEM v Moritzhof, daje dwie bardzo dobre suki, późniejsze championki KARIMĘ i KORDĘ Randia. KORDA pozostaje w Randii, natomiast KARIMA, podobnie jak i jej matka ASKAR przechodzą na własność Państwa Wiechów.
W roku 1988 powstaje hodowla Chatka Zielarki Państwa Elżbiety i Pawła Kubiaków z Kostrzyna Wlkp. W tymże roku, importowana dwa lata wcześniej z NRD, suczka E.P. Kubiaków, BOB, CACIB Brno, Res.CACIB, PL CH HERA v. Lausenbach, po kryciu OPALEM z Syberki, daje swój pierwszy miot, z którego wyrosną później dwa championy, PL CH ART Chatka Zielarki i CH Czech AZYL Chatka Zielarki. HERA okazała się świetną suką hodowlaną, pozostawiła po sobie aż sześć miotów, co w tej rasie należy do rzadkości. W jej ostatnim miocie, po kryciu w Niemczech CH ASSAD Moly Mill's, 6.06.1992 roku, rodzi się pozostający w hodowli, przyszły PL CH, FAZZI Chatka Zielarki, ojciec wielu dobrych nowofundlandów!
Niezależnie od prowadzonej hodowli Ela i Paweł Kubiakowie czynią wiele starań na rzecz popularyzacji rasy jak również dążą do jednoczenia środowiska właścicieli, hodowców i miłośników nowofundlandów! W roku 1992, Paweł Kubiak rozpoczyna prowadzenie rankingu prezentowanych na wystawach nf. W efekcie prowadzenia rankingu, z roku na rok wzrasta ilość nf, pokazywanych na wystawach, w porównaniu z poprzednimi latami, a także wzrasta zainteresowanie rasą. Ranking ten prowadzony był do roku 2004. Na zasadach opracownych przez Pawła Kubiaka, Klub Nf z dniem 1.01.2007 wznowił prowadzenie rankingu .
Pierwsza wystawa klubowa w Zaniemyślu (Oddział Poznań), zorganizowana w r 1994, przez E.P. Kubiaków, zgromadziła blisko 100 nf. Poprzednie klubowe wystawy ograniczały się do 20-30 sztuk, a niekiedy było ich jeszcze mniej. Pierwsza Klubowa Wystawa Nf i Rottweillerów odbyła się w roku 1987 w Toruniu, a

Pierwsza Specjalistyczna Wystawa Nowofundlandów i Rottweillerów, w Katowicach, 26.06.1977 r.

W latach 1994 - 2004, oprócz dwóch wystaw, w Nieporęcie i Łodzi, wszystkie pozostałe organizowane były przez niestrudzonych, Elę i Pawła Kubiaków, a nie jest to zajęcie ani proste, ani przyjemne. Dobrze jest zdawać sobie z tego sprawę.
Pierwszy miot w Kąpielisku Marzeny, rodzi się 26.08.1990 roku, od CH ASKAR z Amanu po ELIAS v Moritzhof. W następnym roku od CH KARIMA Randia, po CH Mollegardens DADDY'S BIG BOY, w Kąpielisku Marzeny przychodzą na świat dwa przyszłe championy : BOSS własność Państwa J.M. Mierzejewskich z Łodzi i BIG, Pani Elwiry Kłodawskiej z Torunia. Oba psy urodziwe, ale w tradycyjnym, kontynentalno-europejskim typie, niezbyt przypominające swojego ojca! Potężniejszym i bardziej okazałym psem, w porównaniu ze swoim bratem, jest BOSS, który wystawiany przez długie lata, uzyskuje przeszło 20 razy CACIB, tytuły ZW. Klubu, wygrywa BIS na międzynarodowej wystawie we Wrocławiu, a na zakończenie kariery uzyskuje w Poznaniu, tytuł ZW Polski. Mimo licznych kryć, BOSS nie zostawia po sobie wartościowego potomstwa, ale zostaje dziadkiem INT CH, Multi CH VITO Terra Atlantis.


PLCH, Zw Polski, Zw Klubu, BOSS Z Kąpieliska Marzeny, wł. J.M. Mierzejewscy

Natomiast słabszy pokrojowo i znacznie mniej kryjący, CH BIG z Kąpieliska Marzeny daje bardzo dobry miot w hodowli Szczęśliwa Trzynastka Państwa Krystyny i Witolda Bartoszewskich z Grudziądza. W hodowli zaznaczy się LUCKY LUCK Szczęśliwa Trzynastka, wielokrotny zwycięzca wystaw, CWC. Bardzo dobry brat LUCKA, MŁ CH PL, LESER Szczęśliwa Trzynastka z powodu wyjazdu właściciela zagranicę, przestaje jeździć po wystawach. Wracając do samego Kąpieliska Marzeny, to w roku 1992 w miocie od ASKAR po DADDY'S BIG BOY, rodzi się pozostająca w hodowli, przyszła championka, doskonała CISA z Kąpieliska Marzeny.
Rok 1990 to początek, ambitnej hodowli Viva Zabajka, własność Pani Elżbiety Piotrowskiej z Rzeszowa. Założycielką hodowli była ARABELLA Bad Efekt (CH GRAND z Niedźwiedziej Gawry- BLANKA Czysta Woda). Spośród wyhodowanych championów, najbardziej efektownym i znanym jest MŁ CH PL, PL CH, FAST BEST INTELLIGENT Viva Zabajka (PL CH FRODO z Kąpieliska Marzeny- PL CH CZAROWNICA Zabajka) wł. Pani Beaty Żyłka.
Zasadnicze zmiany w hodowli przyszły wraz z rokiem 1989. Zmiany polityczno-godpodarcze, jakie dokonały się w naszym kraju, pozwoliły na swobodne poruszanie się po świecie, co zaowocowało licznymi importami z różnych krajów, a także wiele polskich suk wyjechało na zagraniczne krycia! Efektem udanych importów, udanych kryć, jest systematycznie poprawiająca się jakość pogłowia polskich nowofundlandów.
W chwili gdy piszę te słowa, polska hodowla moze poszczycic sie już kilkoma Interchampionami z polskimi przydomkami. Są to : NEGRESCO NERO Wichrowe Łąki, GROM z Kąpieliska Marzeny, VITO Terra Atlantis, Ocean CHARISMA, Norkros AVENUE, CHOCOLATE NEGRESS Avalon, EMPRESS MELODY Królowej Mórz. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, wspólnie z hodowcami, uzupełnimy dalszy ciąg rozwoju polskiej hodowli do chwili obecnej.

Zdjęcia z archiwum Pani Ewy Urbanowicz i Autora.
Anna Nalazek, luty 2007


strona główna
informacje
regulaminy
linki
druki
WSTĄP DO KLUBU
© copyright ZKwP - Klub Nowofundlanda