Logo Klubu NowofundlandaZwi±zek Kynologiczny w Polsce - Klub NowofundlandaLogo Klubu Nowofundlanda
HodowleReproduktorySuki hodowlaneMiotyWystawyChów i hodowla
PhotosRegulamin rankinguRegulamin wystawStandardTerminy wystawWyniki rankinguWystawy zagraniczneWyniki wystaw

2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 20145 - 2016 - 2017

Wyniki rankingu 2007

Najlepszy Doros³y Pies i Suka - Najlepszy M³ody Pies i Suka - Nowofundlandy za Granic±
Najlepszy Reproduktor i Suka Matka - Najlepszy Miot - Najlepsza Hodowla


Najlepsza Hodowla 2007 Punkty Ilo¶æ psów liczonych do rankingu
1. Ogrody Ateny  1081  5
2. Wichrowe £±ki  1014  5
3. Norkros   969  5
4. Królowej Mórz   855  5
5. Waterfall   552  5
6. K±pielisko Marzeny   512  5
7.Viva Zabajka   434 5
8.Chatka Zielarki   215 4
9.Randia   184 4
10.Lednickie Zakole   179 5
11.Czarny Mi¶   161 5
12.Ba-Ula   154 3
13.Galena   130 3

Warunki regulaminu Rankingu Wystawowego Nowofundlandów spe³ni³o tylko 13 hodowli. Na wystawach w roku 2007 prezentowane by³y psy/suki jeszcze z 43 hodowli. Gratulujemy w³a¶cicielom wszystkich 13 hodowli, a pozosta³ym ¿yczymy sukcesów w nastêpnych latach.strona g³ówna
informacje
regulaminy
linki
druki
WST¡P DO KLUBU
© copyright ZKwP - Klub Nowofundlanda