Logo Klubu NowofundlandaZwiązek Kynologiczny w Polsce
Klub Nowofundlanda i Landseera
Logo Klubu Nowofundlanda
Hodowle Reproduktory Suki hodowlane Mioty Wystawy Chów i hodowla
Photos Regulamin rankingu Regulamin wystaw Standard Terminy wystaw Wyniki rankingu 2017 Wystawy zagraniczne Wyniki wystaw

Regulamin Rankingu Wystawowego Nowofundlandów

 

Punkty przyznawane za uzyskane tytuły:
CWC - 20 pkt
ResCACIB - 30 pkt
CACIB - 45 pkt
NDP/NDS/NJwR * - 10 pkt
NWwR/NSZwR - 10 pkt
Zwycięzca Młodzieży ** - 10 pkt
Zwycięzca Polski - 15 pkt
Mł. Zwycięzca Polski - 15 pkt
Zwycięzca Europy - 40 pkt
Mł. Zwycięzca Europy - 20 pkt
Zwycięzca Klubu - 40 pkt
Mł. Zwycięzca Klubu - 20 pkt
Zw. Rasy (BOB) na wystawie:
- krajowej - 10 pkt
- międzynarodowej, championów - 20 pkt
- klubowej - 25 pkt
- europejskiej - 50 pkt
- światowej - 100 pkt
Najlepszy w płci przeciwnej (BOS)***
do Zw. Rasy (BOB), od 1.01.2014 :
- na każdej wystawie xxxxxxxxxxx - 5 pkt
* nie dotyczy Zw Klubu i Zw PL
** nie dotyczy Mł Zw Klubu i Mł Zw PL
*** punkty za BOS liczone tylko wtedy, gdy BOB
otrzyma pies/suka z klasy młodzieży lub weteranów

 strona główna
informacje
regulaminy
linki
druki
WSTĄP DO KLUBU

Współczynnik dla punktacji z tabeli poniżej w zależności od rangi wystawy:

Wystawa krajowa x 1
Wystawa międzynarodowa i championów x 2
Wystawa w Poznaniu, Dortmundzie (VDH-Europasieger) x 3
Wystawa klubowa i europejska x 4
Wystawa światowa x 5
Ilość
startujących
psów
1 2 3 4 5 6 - 10 11 - 15 > 16
 
I D* - 10
I D - 11
II D - 10
I D - 12
II D - 11
III D - 10
I D - 13
II D - 12
III D - 11
IV D - 10
I D - 14
II D - 13
III D - 12
IV D - 11
n** D - 9
I D - 16
II D - 15
III D - 14
IV D - 13
n D - 9
I D - 18
II D - 17
III D - 16
IV D - 15
n D - 9
I D - 20
II D - 19
III D - 18
IV D - 17
n D - 9
 
I B*** - 2
I D - 10
II B - 2
I D - 11
II D - 10
III B - 4
I D - 12
II D - 11
III D - 10
IV B - 3
I D - 13
II D - 12
III D - 11
IV D - 10
n B - 1
I D - 15
II D - 14
III D - 13
IV D - 12
n D - 9
n B - 1
I D - 17
II D - 16
III D - 15
IV D - 14
n D - 9
n B - 1
I D - 19
II D - 18
III D - 17
IV D - 16
n D - 9
n B - 1
   
I B - 3
II B - 2
I D - 10
II B - 3
III B - 2
I D - 11
II D - 10
III B - 3
IV B - 2
I D - 12
II D - 11
III D - 10
IV B - 6
n B - 1
I D - 14
II D - 13
III D - 12
IV D - 11
n B - 1
I D - 16
II D - 15
III D - 14
IV D - 13
n B - 1
I D - 18
II D - 17
III D - 16
IV D - 15
n B - 1
     
I B - 4
II B - 3
III B - 2
I D - 10
II B - 4
III B - 3
IV B - 2
I D - 11
II D - 10
III B - 6
IV B - 5
n B - 1
I D - 13
II D - 12
III D - 11
IV B - 6
n B - 1
I D - 15
II D - 14
III D - 13
IV B - 7
n B - 1
I D - 17
II D - 16
III D - 15
IV B - 8
n B - 1
       
I B - 5
II B - 4
III B - 3
IV B - 2
I D - 10
II B - 6
III B - 5
IV B - 4
n B - 1
I D - 12
II D - 11
III B - 6
IV B - 5
n B - 1
I D - 14
II D - 13
III B - 7
IV B - 6
n B - 1
I D - 16
II D - 15
III B - 8
IV B - 7
n B - 1
         
I B - 6
II B - 5
III B - 4
IV B - 3
n B - 1
I D - 11
II B - 6
III B - 5
IV B - 4
n B - 1
I D - 13
II B - 7
III B - 6
IV B - 5
n B - 1
I D - 15
II B - 8
III B - 7
IV B - 6
n B - 1
           
I B - 6
II B - 5
III B - 4
IV B - 3
n B - 1
I B - 7
II B - 6
III B - 5
IV B - 4
n B - 1
I B - 8
II B - 7
III B - 6
IV B - 5
n B - 1

*** - ocena doskonała
*** - bez lokaty
*** - ocena bardzo dobra

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 1.01.2012.*
 

W przypadku, kiedy w danym roku, ZG ZKwP nie przyzna Klubowi wystawy klubowej, a jedynie wystawę krajową, wówczas
organizowana przez Klub, Krajowa lub Specjalistyczna Wystawa Nowofundlandów, będzie liczona do punktacji
rankingu jak wystawa klubowa.


1. Od dnia 1.01.2012, Ranking prowadzony jest dla psów/suk, których właściciele należą do Klubu Nowofundlanda ZKwP.
a)*** Psy/suki członków Klubu, które nie są na liście reproduktorów/suk hodowlanych na stronach Klubu, w RWN będą klasyfikowane
ktiw kategoriach indywidualnych i w konkurencji "hodowla". Nie będą uczestniczyły w kategorii "Reproduktor","Suka Matka", "Miot".

2. W rankingu uwzględnia się osiągnięcia psów ze wszystkich wystaw krajowych i zagranicznych.
3. Pies może występować na dowolnej ilości wystaw jednak do rankingu zalicza się wyniki tylko z 5 wystaw krajowych
kt i 5 zagranicznych (oddzielna kategoria). Wybierane są wystawy na których pies uzyskał najwyższą ilość punktów.
4. Pod uwagę brane są wszystkie klasy przy czym klasa pośrednia i otwarta traktowane są jako jedna klasa.
5. Jeśli pies występował zarówno w klasie młodzieży jak i w klasach dorosłych to klasyfikowany jest oddzielnie
kow dwóch kategoriach, natomiast do konkurencji hodowlanych branych jest 5 najlepszych wyników z obu klas
kt w jakich pies/suka występował.
6. Przy punktacji w kategorii szczeniąt ocena wybitnie obiecująca jest liczona tak jak doskonała w klasach wyższych a ocena
ktobiecująca tak jak ocena bardzo dobra.
7. Konkurs wyłania zwycięzców 11 kategorii.
8. Korekty do wyników Rankingu będą przyjmowane do dnia 1.03. następnego roku. Po tym czasie żadne reklamacje nie będą uwzględniane.

9. Wyniki rankingu za dany rok będą ogłoszone na stronie internetowej Klubu Nowofundlanda nie później niż do 31.03 następnego roku.

10. Wręczanie nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii /miejsca I- IV /odbywać będzie się corocznie na Wystawie Klubowej.

11** Wyniki z wystaw krajowych i zagranicznych dotyczące wystawianych psów, których rezultatów nie będzie na stronie Klubu bezpośrednio
kt po wystawie, powinny być dostarczone przez ich właścicieli, w przeciągu najpóźniej jednego miesiąca od daty wystawy, do prowadzącego
kt Ranking. Do tych wątpliwych wyników zarówno z wystaw krajowych jak i zagranicznych ma być dołączona kopia karty oceny.
kt W przypadku braku powyższych danych, wystawiany pies/suka nie będzie miał liczonych punktów z danej wystawy, bez możliwości
kt żadnych zmian.

KATEGORIE
 

VIII Pies Dorosły: klasa pośrednia, klasa otwarta, klasa championów.
VIII Suka Dorosła: klasa pośrednia, klasa otwarta, klasa championów.
VIII Młody Pies: klasa młodzieży.
IIIV Młoda Suka: klasa młodzieży.
V Suka Matka: na podstawie wyników 3 do 5 potomków z wystaw krajowych i zagranicznych (kategoria I-IV), które są po co
iIi najmniej dwóch reproduktorach.
IiVI Reproduktor: na podstawie wyników 3 do 5 potomków, z wystaw krajowych i zagranicznych (kategoria I-IV), które pochodzą od co
Iiiinajmniej dwóch matek.
IVII Hodowla: na podstawie wyników 3 do 5 psów (kategoria I-IV) posiadających ten sam przydomek hodowlany, pochodzących
Iixxiz minimum dwóch różnych miotów to jest po dwóch różnych ojcach lub od dwóch różnych matek.
VIII Miot: na podstawie wyników 2 do 5 psów (kategoria I-IV) pochodzących z jednego miotu.
IIIX Polskie Nowofundlandy za Granicą: na podstawie wyników co najwyżej 5 wystaw zagranicznych z najwyższą liczba punktów.
IIIixiRezultaty wystaw zagranicznych będą uwzględnianie tylko wtedy, kiedy właściciele psów będą sami przesyłali wyniki
IIIixi(karty ocen) do prowadzącego ranking. W kategorii tej wyłaniany jest Najlepszy Pies za Granicą i Najlepsza Suka za Granicą,
IIIixibez podziału na psy dorosłe i młodzież. W swoim założeniu kategoria ta ma służyć promowaniu polskich nowofundlandów
IIixi i hodowców zagranicą.
VIX Szczenię: bez podziału na płeć.
VXI Weteran: bez podziału na płeć.


RWN od 08.09.2017 prowadzony jest przez Panią Karolinę Pawłowską, e-mail:karolina.paw@icloud.com

RWN od 1.09.2014 do 06.09.2017 prowadzony był przez Państwa Katarzynę i Piotra Wesołowskich.
RWN od 1.01.2014 do 31.08.2014, prowadzony był przez Panią Aleksandrę Kubik.
RWN od roku 2013, prowadzony był przez Pana Karola Łusiaczyka i Panią Aleksandrę Kubik.
RWN w latach 2011-2012 prowadzony był przez Państwa Katarzynę i Piotra Wesołowskich.
Ranking Wystawowy Nowofundlandów w roku 2010, prowadzony był przez Pana Karola Łusiaczyka
Ranking Wystawowy Nowofundlandów w latach 2007-2009 prowadzony był przez Pana Pawła Leontiewa.

* Unieważnia się Regulamin z dnia 1.01.2009.
** Uchwała Zarządu Klubu z dnia 18.04.2014.
*** Uchwała Zarządu Klubu z dnia 8.05.2014

 


© copyright ZKwP - Klub Nowofundlanda