Logo Klubu NowofundlandaZwiązek Kynologiczny w Polsce
Klub Nowofundlanda i Landseera
Logo Klubu Nowofundlanda
HodowleReproduktorySuki hodowlaneMiotyWystawyChów i hodowla
Jesteście Państwo sympatykami, właścicielami, wystawcami, hodowcami nowofundlandów?
Chcecie poszerzyć wiadomości, chcecie pomóc w pracy na rzecz rasy?
Zapraszamy do wstąpienia i współpracy w Klubie!
Wypełnioną deklarację należy wysłać na adres Sekretarza Klubu:

Zbigniew Swakoń

e-mail: zbigniew.swakon@wp.pl

Dokumenty, czyli dwustronną kopię rodowodu/rodowodów swoich nowofundlandów z wpisem, że są zakwalifikowane do hodowli, wyniki badań zdrowotnych, prosimy przysyłać na adres
Vce Przewodniczącego Klubu:
Elżbieta Kusińska-Leontiew, e-mail: ekl@onet.pl


Warunki jakie musi spełniać członek Klubu Nowofundlanda i opłaty:

1. Do Klubu mogą należeć tylko członkowie ZKwP. Jeśli pies/suka zarejestrowana jest na dwóch
(i więcej) właścicieli należących do ZKwP, wówczas do Klubu muszą być zapisani wszyscy współwłaściciele psa/suki. Jeśli pies/suka jest wspólwłasnością członka Klubu, i członka Klubu innego kraju, zrzeszonego w FCI, wówczas do klubu może być wpisany tylko wspólwłaściciel psa/suki, należący do ZKwP.
2. Na listę reproduktorów/suk hodowlanych mogą być wpisane psy/suki mające w rodowodzie stempel macierzystego Oddziału ZKwP, że są osobnikami hodowlanymi, z wynikiem HD :
A, B lub C.
Od 1.01.2009 obowiązuje w Klubie badanie w kierunku cystynurii. Wynik wolny lub nosiciel, umożliwia wpis psa/suki na listę osobników hodowlanych.
3. Ogłoszenia o miotach na stronie Klubu, mogą być zamieszczane tylko od suk znajdujących się na liście suk hodowlanych.
4. Do Klubu mogą należeć również członkowie ZKwP, mający psa innej rasy lub nie mający żadnego psa i wówczas obowiązuje ich tylko coroczna składka członkowska.
5. Składka członkowska w roku 2017 wynosi 50 zł.
6. Za wpis na listę reproduktorów/suk hodowlanych, jednorazowa opłata wynosi 50 zł.
7. Za ogłoszenie o miocie opłata wynosi 30 zł.
8. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie należy przesłać do Sekretarza Klubu pisemną rezygnację. Nie dotyczy osób niepłacących składek, są one usuwane z Klubu.

Nr konta: 85 1160 2202 0000 0001 8690 1396
MilleniumBank, Związek Kynologiczny w Polsce ZG-Klub Nowofundlanda


strona główna
informacje
regulaminy
linki
druki
WSTĄP DO KLUBU
© copyright ZKwP - Klub Nowofundlanda